IX Ogólnopolskie Forum Szkół

IX Ogólnopolskie Forum Szkół – Edukacja Obronna Młodzieży

Kierunek Wrocław

Nieco ponad tydzień temu, w dniach 9-10 stycznia przebywałem we Wrocławiu, gdzie odbyło się IX Ogólnopolskie Forum Szkół – Edukacja Obronna Młodzieży. Konferencja odbyła się w Klubie 4. Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu. W wydarzeniu tym wzięło blisko 150 uczestników, wśród których znaleźli się przedstawiciele szeroko rozumianej oświaty z całej Polski. Byli to nie tylko przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej, Akademii Sztuki Wojennej i organizacji proobronnych. Ale przede wszystkim dyrektorzy i nauczyciele szkół posiadających tak zwane klasy mundurowe oraz przedstawiciele kuratorów oświaty. Forum było poświęcone głównie nowym uregulowaniom prawnym, wynikającym z nowelizacji ustawy Prawo Oświatowe.

IX Ogólnopolskie Forum Szkół

To, co było najbardziej istotne z mojego punktu widzenia, a także innych nauczycieli, zwłaszcza dyrektorów szkół i przedstawicieli kuratorów to poruszone zostały zasady powstawania i funkcjonowania tak zwanych OPW – oddziałów przygotowania wojskowego. To, na jakich zasadach według wzorcowego modelu będą wspieranie przez MON. Znaczny nacisk położono na sferę rozwoju nauczycieli, którzy bezpośrednio pracują z młodzieżą. Tutaj spore do popisu mięli przedstawiciele Akademii Sztuki Wojennej, którzy zaprezentowali wizję studiów podyplomowych dla nauczycieli. Swoje miejsce znaleźli tutaj także przedstawiciele Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa, zaprezentowali to, jakie kursy były już przeprowadzone i jakie są planowane do realizacji dla nauczycieli w 2020 r.

Dyskusja i inne takie

Zacznę może od tych innych spraw. Duży nacisk na konferencji położono na nieodpłatne formy pozyskiwania sprzętu z MON, innych ministerstw i służb im podległych. Za duży plus tutaj można uznać wystąpienie dowódcy Jednostki Strzeleckiej 4051 Włocławek, który pokazał na przykładach, w jaki sposób można pozyskiwać zbędne mienie skarbu państwa oraz sponsorów na przykładzie sprawnie funkcjonującej organizacji proobronnej.

Jeśli mam wspomnieć o dyskusji, w której sam wziąłem także udział, zadając kilka drażliwych pytań. Niestety w mojej i w opinii wielu osób, z którymi rozmawiałem IX Ogólnopolskie Forum Szkół – Edukacja Obronna Młodzieży i tematyka na nim poruszana odbyło się zdecydowanie za późno. Większość pytań zadawanych przez dyrektorów szkól, nauczycieli i kuratorów bardzo celnie trafiała w braki w przygotowaniu projektu oddziałów przygotowania wojskowego rozumianego jako całość. W rozmowach po konferencji dominował jeden wniosek przesunąć wprowadzenie OPW o rok do przodu, tak by w pełni przygotować procedury i wszystko co jest związane z nawiązaniem współpracy z MON oraz funkcjonowaniem takich klas. Nie chciałbym być pesymistą, ale w pierwszym roku funkcjonowania tego projektu nie wróżę mu wielkiego sukcesu. Cóż jestem niestety bardziej realistą w takich tematach. Dopiero drugi rok, po przetarciu szlaków i wyciągnięciu pierwszych wniosków zapowiada pierwsze sukcesy w projekcie. Obym się mylił.

To może nieco postrzelamy

Nie będę przed wami ukrywał, że dużym zaskoczeniem dla mnie i wielu innych uczestników konferencji IX Ogólnopolskie Forum Szkół – Edukacja Obronna Młodzieży było zaproszenie chętnych osób do odwiedzenia i zapoznania się z obiektami 10. Pułku Dowodzenia we Wrocławiu, a dokładniej obiektów szkoleniowych. Ci, którzy się na to zdecydowali mięli szansę zobaczyć jak funkcjonuje bardzo dobrze zaprojektowana strzelnica i jakie daje możliwości szkoleniowe.

Z rzeczy istotnych dla mnie. Przede wszystkim była to szansa na rozmowy z zawodowymi żołnierzami, którzy mają bezpośrednią styczność ze szkoleniem i przełożyć kilka informacji zwrotnych na to, jak ja będę pewnych rzeczy nauczał. Dodatkowo zapoznać się dokładniej mogłem z pełnym etatowym wyposażeniem żołnierza. Dużą przyjemnością była możliwość wykonania szkolnego strzelania z pistoletu wojskowego P94 WIST, oczywiście po wcześniejszym szkoleniu z zasad bezpieczeństwa i instruktarzu związanym z jego obsługą.

Dodatkowo symulator Śnieżnik i kilka innych systemów szkoleniowych. Miło było sobie także przypomnieć kilka rzeczy z medycyny pola walki. Wisienką na torcie była tutaj możliwość przejścia ścieżki taktycznej w całkowitych ciemnościach, najeżonej pułapkami wykorzystując do tego zdublowane i założone na hełm monokulary noktowizyjne MU-3M Koliber, z którymi już wcześniej na jednym ze szkoleń dla nauczycieli miałem styczność.

IX Ogólnopolskie Forum Szkół

Spotkania

Biorąc udział w konferencji IX Ogólnopolskie Forum Szkół – Edukacja Obronna Młodzieży zakładałem, że spotkam kilka osób, które poznałem wcześniej na różnych kursach i szkoleniach organizowanych przez MON dla nauczycieli klas mundurowych. Niezmiernie miło było spotkać Pana Dyrektora z IVX LO w Lublinie, z którym dość często mamy możliwość porozmawiać w czasie różnych wydarzeń rozgrywających się w samym Lublinie. Ciekawą rozmowę odbyłem także z przedstawicielem lubelskiego kuratora. To było ciekawe doświadczenie wymienić między sobą uwagi odnośnie projektu OPW.

Mega zaskoczeniem była rozmowa i wymiana doświadczeń z Krzyśkiem dowódcą JS4051 Włocławek, wspomniałem o nim wyżej, ale nie z imienia. Miał swoją prelekcję na temat pozyskiwania sprzętu dla organizacji proobronnych z różnych resortów i jak to przełożyć na pozyskiwanie wspomnianych rzeczy przez szkoły. Zdradzę wam teraz małą tajemnicę kiedyś byliśmy na siebie dość mocno cięci. Jednak pewne wydarzenia sprawiły, że różnice zdań między nami sprowokowały zmiany w ocenie kilku wydarzeń i zaowocowały następnie wymianą ciekawych doświadczeń.

Z Robertem z kolei poznaliśmy się na kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy więcej o tym pisałem na blogu w tekście – KPP – 2 tygodnie w Ustce, które dały mi w kość. Ratownicy zawsze działają w zespole i mieliśmy taką okazję się w nim nieco bliżej poznać. Większość zadań wykonywaliśmy razem, nawet do egzaminu praktycznego na ratowników KPP podeszliśmy razem, kończąc go z sukcesem. Przekazał mi pewną pozytywną i bardzo zaskakującą informację, ale pozostanie ona tylko moją i jego tajemnicą.

KPP

Kolejna osoba, którą chciałbym wam lepiej przedstawić to Piotr (na zdjęciu poniżej stoi bezpośrednio za mną), poznaliśmy się na kursie SERE, szerzej o samym kursie wspominałem w tekście SERE – czyli jak przeżyć nie tylko w dziczy. Uwierzcie w kuratoriach także pracują normalni ludzie, nie tylko sztywne urzędasy. Razem z Piotrem uciekaliśmy przez lasy w okolicach Ustki, czy też uczyliśmy się praktycznych technik przydatnych w czasie przetrwania w niesprzyjających warunkach. W trakcie i po konferencji wspólnie, ale też w szerszym nauczycielskim gronie przegadaliśmy naprawdę kilka solidnych godzin na temat tego, co nam zostało przekazane na konferencji.

Kończąc te wywody

Było jeszcze wiele osób poznanych wcześniej na kursach i szkoleniach. Nawiązałem także kilka nowych znajomości i kontaktów, które mam nadzieję, że zaowocują w przyszłości. Warto było wziąć udział w konferencji IX Ogólnopolskie Forum Szkół – Edukacja Obronna Młodzieży. Spotkanie branżowe to jedno, sama konferencja i wiedza na niej zdobyta. Drugie i chyba o wiele ważniejsze to wymiana doświadczeń w samym gronie, które się spotkało we Wrocławiu w dniach 8-10 stycznia 2020 roku.